Felhasználási feltételek

Debrecen

Az Felhasználási feltételeket az alábbi linken találhatja meg.

Felhasználási feltételek

Budapest

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Jelen weboldal (www.visitme.hu; a továbbiakban: a Weboldal) használatával és böngészésével, illetve a Weboldalon biztosított szolgáltatás igénybevételével Ön mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az alábbi szerződési feltételeket.

A szolgáltatást a VMBP Marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.`

A Szolgáltató adatai:

- Szolgáltató neve: VMBP Marketing Kft.
- Szolgáltató székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. 2. em. 1/B
- E-mail cím: [email protected]
- Telefonszám: +36306803232
- Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
- Cégjegyzékszám: 01-09-198647
- Adószám: 25081732-2-42

- Technikai háttér: Microsoft Magyarország Kft., Graphisoft Park 3. (Záhony u.), 1031 Budapest, Telefon: +36 1 437 2800, Fax: +36 1 437 2899RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.Hetzner Online GmbH,Industriestr. 25,91710 Gunzenhausen,Germany

A Weboldal célja, hogy különböző éttermek által kínált ételrendelési szolgáltatások elérését kínálja a Felhasználók számára. A weboldal használatával a Felhasználók készételt és/vagy italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek futár általi házhozszállításra vagy az adott étteremből történő elvitelre.

A Weboldal a 2001. évi CVIII. törvény értelmező rendelkezései alapján egyszerű adatátviteli és hozzáférés-biztosítási tevékenységet végző közvetítő szolgáltatónak minősül. A Weboldal rendszere fogadja a Felhasználók megrendeléseit, majd a megrendelések feldolgozását követően továbbítja azokat az adott éttermeknek. A Felhasználók által megrendelt árukat az adott éttermek állítják össze és szállítják ki.

A Weboldal által nyújtott rendelésfeladási szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe. A Weboldalon feltüntetett árukra vonatkozó kínálatok és az ezekhez tartozó vételárak az éttermek által kerülnek meghatározásra. Ezen ajánlatok esetleges változásai kapcsán a Weboldal törekszik ezek folyamatos frissítésére, az aktuális kínálatok és árak megjelenítésére. Mivel a keletkező jogviszonyban a Weboldal közvetítő szolgáltatónak, az adott étterem pedig harmadik félnek minősül, így a Weboldal az éttermektől származó információk (termékkínálatok, termékleírások és a termékek árai) tartalmáért, aktualitásáért, továbbá az éttermek által összeállított és kiszállított áruk minőségéért nem vállal felelősséget, és kártérítésre nem kötelezhető. Az ételek és italok adásvételére, valamint a kiszállításra irányuló szerződés a felhasználó és az étterem között jön létre.

A Felhasználóknak módja van a regisztrációja alkalmával, illetve később, az oldal használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott időközönként. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldal szolgáltatásának igénybevételére vonatkoznak. A Felhasználók a weboldalra történő regisztrációjukkal, valamint az árukra vonatkozó rendeléseik leadásával feltétel nélkül elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket.

Amennyiben a Felhasználók a Weboldal szolgáltatását olyan egyéb felhasználási módok (pl. mobil alkalmazások, mobil weboldal, Facebook oldal, stb.) alkalmazásával veszik igénybe, amelyeken keresztül a rendelési rendszer elérhető, az ÁSZF hatálya az így keletkezett jogviszonyokra is kiterjed. Az ÁSZF hatályos továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Weboldal szolgáltatását más weboldalon keresztül érte el.

A Szerződés megkötése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek megfelelve tájékoztatjuk Önt az alábbiakról.

A Weboldal szolgáltatásának igénybevétele által tett megrendelés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül, melyre a Ptk., valamint az Ektv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerződés közzététele kizárólag elektronikus formában történik. A szerződés továbbá írásbeli szerződésnek minősül, iktatásra nem kerül, magyar nyelven íródik, szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató és a Felhasználók között megkötött szerződések továbbá nem tartoznak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá.

A Felhasználó által tett rendelés megtételére vonatkozóan a Felhasználó és a Weboldal között keletkezik szerződés. A megrendelt áruk Felhasználó által meghatározott helyre történő kiszállítása tekintetében viszont a Felhasználó a megrendelt árut összeállító étteremmel állapodik meg, tehát a szállítási díj is az adott étterem által kerül megállapításra. Szintén a Felhasználó és az étterem között jön létre szerződés az étterem által kínált ajánlat Felhasználó általi elfogadásával.

A Szolgáltató a Felhasználótól érkező megrendelés megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Az Ektv. 6. § (2) szerint a Felhasználó viszonylatában 48 órás ajánlati kötöttség áll fenn. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Weboldal által nyújtott szolgáltatás jellege miatt a Weboldal lehetővé teszi, hogy amennyiben a rendelés feladása után számított 10 percen belül a rendelést visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Regisztráció, rendelés menete

A Felhasználó a Hungry.hu szolgáltatását kizárólag elektronikus úton tudja igénybe venni. Rendelés leadására csak a weboldalra történő regisztrációt követően van lehetőség.

A regisztrációs felület a „Belépés” fül megnyitásával érhető el. A regisztráció során a Felhasználó köteles a kért adatok pontos és valóságnak megfelelő közlésére. Az adatok ily módon történő közlése a rendelési és árukiszállítási folyamat problémamentes lezajlása érdekében szükséges.

Kizárólag a Felhasználó érdekében áll a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév titokban tartása és gondos kezelése. Az ezzel ellentétes magatartás tanúsításából eredő, Felhasználót ért károkért a hungry.hu nem vállal felelősséget.

A Weboldal lehetőséget biztosít a regisztráló másik fél számára, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően (megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt) azonosíthassa, majd kijavíthassa.

A kívánt áru megrendeléséhez a Felhasználó megadja az aktuális tartózkodási helyét, majd kiválaszt az adott városhoz tartozó, a Weboldalon ajánlatot tevő éttermek listájából egy éttermet. Ezt követően a választott étterem menüjéből kiválasztja a kívánt árut/árukat, mely/melyek a virtuális kosárba kerülnek. Az adott étteremhez tartozó minimum vásárlási végösszeg elérését követően van lehetőség a rendelés leadására. A rendelés sikeres leadásához a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van az adatok ellenőrzésére. A „Rendel” gomb Felhasználó általi lenyomásával a Weboldal automatikusan eljuttatja a kiválasztott étteremnek a Felhasználó rendelés során megadott adatait. A Weboldal a rendelés leadását követően haladéktalanul visszaigazolja e-mailben a rendelés adatait, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja az étterem elérhetőségét.

Az étterem a Weboldal által eljuttatott információk alapján elkészíti/összeállítja a megrendelt árukat, ezután kiszálltja azokat a Felhasználónak. Az áruk kiszállítási ideje éttermenként eltérő, és az adott étterem által meghatározott.

Árak, fizetési módok

Az áruk és szolgáltatások árai magyar forintban értendők, és tartalmazzák a Magyarországon fizetendő általános forgalmi adót.

A Felhasználók által megrendelésre kerülő áruk vételárának megfizetése a Weboldal szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A vételár megfizetése a rendelés Weboldal által az adott étteremnek történő továbbítása pillanatában válik esedékessé.

A Weboldal csak közvetítőként van jelen a Felhasználó és az étterem között.

A vételár Felhasználó általi, készpénzben/étkezési utalvánnyal történő megfizetése az áru Felhasználóhoz történő kiszállításánál történik. A készpénzt/étkezési utalványt ez esetben az étterem alkalmazottja/futár veszi át a Felhasználótól.

A vételár Felhasználó általi, bankkártyás online fizetés esetén, a rendelési értéket a VisitMe.hu-val szerződésben álló pénzügyi szolgáltató (Barion), a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel egyszerűen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Elállási jog, rendelés lemondása

A Felhasználót elállási jog vagy a rendelés lemondása nem illeti meg sem a Weboldallal, sem az étteremmel szemben, mivel a szerződés tárgyai romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek.

Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát, reklamációját, illetve az adatbevitel során felmerülő hibákat a Weboldalon megtalálható elérhetőségeken jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a panasz kezelését lehetőség szerint nyomban megkezdi.

A kiszállított áruk minőségével kapcsolatos probléma esetén a Felhasználónak kizárólag az étteremmel szemben áll fenn igényérvényesítési lehetősége, mivel a Weboldal a felek között csupán közvetítő szolgáltatóként van jelen.

Szerződés felmondása

A szerződést a Szolgáltatónak, illetve a Felhasználónak küldött e-mail által mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó egyoldalúan, indokolás nélkül felmondhatja, ebben az esetben a Szolgáltató törli a regisztrációt.

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Szeged

Általános Szerződési Feltételek

Jelen weboldal (www.visitme.hu; a továbbiakban: a Weboldal) használatával és böngészésével, illetve a Weboldalon biztosított szolgáltatás igénybevételével Ön mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az alábbi szerződési feltételeket.

Általános tájékoztatás

A szolgáltatást az
VSZ Marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:

- Szolgáltató neve: VSZ Marketing Kft.
- Szolgáltató székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14
- Postázási cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14
- E-mail cím: [email protected]
- Telefonszám: +36306803232
- Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
- Cégjegyzékszám: 01-09-303661

- Adószám: 26133148-1-42
- Technikai háttér: 
Microsoft Magyarország Kft., Graphisoft Park 3. (Záhony u.), 1031 Budapest, Telefon: +36 1 437 2800, Fax: +36 1 437 2899
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Hetzner Online GmbH,Industriestr. 25,91710 Gunzenhausen,Germany

A Weboldal célja, hogy különböző éttermek által kínált ételrendelési szolgáltatások elérését kínálja a Felhasználók számára. A weboldal használatával a Felhasználók készételt és/vagy italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek futár általi házhozszállításra vagy az adott étteremből történő elvitelre.

A Weboldal a 2001. évi CVIII. törvény értelmező rendelkezései alapján egyszerű adatátviteli és hozzáférés-biztosítási tevékenységet végző közvetítő szolgáltatónak minősül. A Weboldal rendszere fogadja a Felhasználók megrendeléseit, majd a megrendelések feldolgozását követően továbbítja azokat az adott éttermeknek. A Felhasználók által megrendelt árukat az adott éttermek állítják össze és szállítják ki.

A Weboldal által nyújtott rendelésfeladási szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe. A Weboldalon feltüntetett árukra vonatkozó kínálatok és az ezekhez tartozó vételárak az éttermek által kerülnek meghatározásra. Ezen ajánlatok esetleges változásai kapcsán a Weboldal törekszik ezek folyamatos frissítésére, az aktuális kínálatok és árak megjelenítésére. Mivel a keletkező jogviszonyban a Weboldal közvetítő szolgáltatónak, az adott étterem pedig harmadik félnek minősül, így a Weboldal az éttermektől származó információk (termékkínálatok, termékleírások és a termékek árai) tartalmáért, aktualitásáért, továbbá az éttermek által összeállított és kiszállított áruk minőségéért nem vállal felelősséget, és kártérítésre nem kötelezhető. Az ételek és italok adásvételére, valamint a kiszállításra irányuló szerződés a felhasználó és az étterem között jön létre.

A Felhasználóknak módja van a regisztrációja alkalmával, illetve később, az oldal használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott időközönként. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldal szolgáltatásának igénybevételére vonatkoznak. A Felhasználók a weboldalra történő regisztrációjukkal, valamint az árukra vonatkozó rendeléseik leadásával feltétel nélkül elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket.

Amennyiben a Felhasználók a Weboldal szolgáltatását olyan egyéb felhasználási módok (pl. mobil alkalmazások, mobil weboldal, Facebook oldal, stb.) alkalmazásával veszik igénybe, amelyeken keresztül a rendelési rendszer elérhető, az ÁSZF hatálya az így keletkezett jogviszonyokra is kiterjed. Az ÁSZF hatályos továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Weboldal szolgáltatását más weboldalon keresztül érte el.

A Szerződés megkötése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek megfelelve tájékoztatjuk Önt az alábbiakról.

A Weboldal szolgáltatásának igénybevétele által tett megrendelés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül, melyre a Ptk., valamint az Ektv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerződés közzététele kizárólag elektronikus formában történik. A szerződés továbbá írásbeli szerződésnek minősül, iktatásra nem kerül, magyar nyelven íródik, szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató és a Felhasználók között megkötött szerződések továbbá nem tartoznak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá.

A Felhasználó által tett rendelés megtételére vonatkozóan a Felhasználó és a Weboldal között keletkezik szerződés. A megrendelt áruk Felhasználó által meghatározott helyre történő kiszállítása tekintetében viszont a Felhasználó a megrendelt árut összeállító étteremmel állapodik meg, tehát a szállítási díj is az adott étterem által kerül megállapításra. Szintén a Felhasználó és az étterem között jön létre szerződés az étterem által kínált ajánlat Felhasználó általi elfogadásával.

A Szolgáltató a Felhasználótól érkező megrendelés megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Az Ektv. 6. § (2) szerint a Felhasználó viszonylatában 48 órás ajánlati kötöttség áll fenn. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Weboldal által nyújtott szolgáltatás jellege miatt a Weboldal lehetővé teszi, hogy amennyiben a rendelés feladása után számított 10 percen belül a rendelést visszaigazoló

e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Regisztráció, rendelés menete

A Felhasználó a Hungry.hu szolgáltatását kizárólag elektronikus úton tudja igénybe venni. Rendelés leadására csak a weboldalra történő regisztrációt követően van lehetőség.

A regisztrációs felület a „Belépés” fül megnyitásával érhető el. A regisztráció során a Felhasználó köteles a kért adatok pontos és valóságnak megfelelő közlésére. Az adatok ily módon történő közlése a rendelési és árukiszállítási folyamat problémamentes lezajlása érdekében szükséges.

Kizárólag a Felhasználó érdekében áll a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév titokban tartása és gondos kezelése. Az ezzel ellentétes magatartás tanúsításából eredő, Felhasználót ért károkért a hungry.hu nem vállal felelősséget.

A Weboldal lehetőséget biztosít a regisztráló másik fél számára, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően (megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt) azonosíthassa, majd kijavíthassa.

A kívánt áru megrendeléséhez a Felhasználó megadja az aktuális tartózkodási helyét, majd kiválaszt az adott városhoz tartozó, a Weboldalon ajánlatot tevő éttermek listájából egy éttermet. Ezt követően a választott étterem menüjéből kiválasztja a kívánt árut/árukat, mely/melyek a virtuális kosárba kerülnek. Az adott étteremhez tartozó minimum vásárlási végösszeg elérését követően van lehetőség a rendelés leadására. A rendelés sikeres leadásához a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van az adatok ellenőrzésére. A „Rendel” gomb Felhasználó általi lenyomásával a Weboldal automatikusan eljuttatja a kiválasztott étteremnek a Felhasználó rendelés során megadott adatait. A Weboldal a rendelés leadását követően haladéktalanul visszaigazolja e-mailben a rendelés adatait, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja az étterem elérhetőségét.

Az étterem a Weboldal által eljuttatott információk alapján elkészíti/összeállítja a megrendelt árukat, ezután kiszálltja azokat a Felhasználónak. Az áruk kiszállítási ideje éttermenként eltérő, és az adott étterem által meghatározott.

Árak, fizetési módok

Az áruk és szolgáltatások árai magyar forintban értendők, és tartalmazzák a Magyarországon fizetendő általános forgalmi adót.

A Felhasználók által megrendelésre kerülő áruk vételárának megfizetése a Weboldal szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A vételár megfizetése a rendelés Weboldal által az adott étteremnek történő továbbítása pillanatában válik esedékessé.

A Weboldal csak közvetítőként van jelen a Felhasználó és az étterem között.

A vételár Felhasználó általi, készpénzben/étkezési utalvánnyal történő megfizetése az áru Felhasználóhoz történő kiszállításánál történik. A készpénzt/étkezési utalványt ez esetben az étterem alkalmazottja/futár veszi át a Felhasználótól.

A vételár Felhasználó általi, bankkártyás online fizetés esetén, a rendelési értéket a VisitMe.hu-val szerződésben álló pénzügyi szolgáltató (Barion), a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel egyszerűen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Elállási jog, rendelés lemondása

A Felhasználót elállási jog vagy a rendelés lemondása nem illeti meg sem a Weboldallal, sem az étteremmel szemben, mivel a szerződés tárgyai romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek.

Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát, reklamációját, illetve az adatbevitel során felmerülő hibákat a Weboldalon megtalálható elérhetőségeken jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a panasz kezelését lehetőség szerint nyomban megkezdi.

A kiszállított áruk minőségével kapcsolatos probléma esetén a Felhasználónak kizárólag az étteremmel szemben áll fenn igényérvényesítési lehetősége, mivel a Weboldal a felek között csupán közvetítő szolgáltatóként van jelen.

Szerződés felmondása

A szerződést a Szolgáltatónak, illetve a Felhasználónak küldött e-mail által mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó egyoldalúan, indokolás nélkül felmondhatja, ebben az esetben a Szolgáltató törli a regisztrációt.

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a szerződő Felek a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Pécs

Az Felhasználási feltételeket az alábbi linken találhatja meg.

Felhasználási feltételek