Felhasználási feltételek


Jelen weboldal (www.visitme.hu; a továbbiakban: a Weboldal) használatával és böngészésével,  illetve a Weboldalon biztosított szolgáltatás igénybevételével Ön mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az alábbi Szerződési feltételeket.

 

Általános tájékoztatás

A szolgáltatást az

S.P.O. Marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:

- Szolgáltató neve: S.P.O. Marketing Kft.

- Szolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Tarján utca 11. 4. em. 15.

- Postázási cím: 4032 Debrecen, Tarján utca 11. 4. em. 15.

- E-mail cím: [email protected]

- Telefonszám: +36306803232

- Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

- Cégjegyzékszám: 09-09-021696

- Adószám: 23502431-2-09

- Technikai háttér: 

Microsoft Magyarország Kft., Graphisoft Park 3. (Záhony u.), 1031 Budapest, Telefon: +36 1 437 2800, Fax: +36 1 437 2899

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Iroda címe: 1132  Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

Hetzner Online GmbH,Industriestr. 25,91710 Gunzenhausen,Germany

A Weboldal célja, hogy különböző éttermek által kínált ételrendelési szolgáltatások elérését  kínálja a Felhasználók számára. A weboldal használatával a Felhasználók készételt és/vagy italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek futár általi házhozszállításra vagy az adott étteremből történő  elvitelre.

A Weboldal a 2001. évi CVIII. törvény értelmező rendelkezései alapján egyszerű adatátviteli és  hozzáférés-biztosítási tevékenységet végző közvetítő szolgáltatónak minősül. A Weboldal  rendszere fogadja a Felhasználók megrendeléseit, majd a megrendelések feldolgozását  követően továbbítja azokat az adott éttermeknek. A Felhasználók által megrendelt árukat az  adott éttermek állítják össze és szállítják ki.

A Weboldal által nyújtott rendelésfeladási szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe. A 

Weboldalon feltüntetett árukra vonatkozó kínálatok és az ezekhez tartozó vételárak az éttermek  által kerülnek meghatározásra. Ezen ajánlatok esetleges változásai kapcsán a Weboldal 
törekszik ezek folyamatos frissítésére, az aktuális kínálatok és árak megjelenítésére. Mivel a  keletkező jogviszonyban a Weboldal közvetítő szolgáltatónak, az adott étterem pedig harmadik  félnek minősül, így a Weboldal az éttermektől származó információk (termékkínálatok, 
termékleírások és a termékek árai) tartalmáért, aktualitásáért, továbbá az éttermek által  összeállított és kiszállított áruk minőségéért nem vállal felelősséget, és kártérítésre nem  kötelezhető. Az ételek és italok adásvételére, valamint a kiszállításra irányuló szerződés a  felhasználó és az étterem között jön létre.

A Felhasználóknak módja van a regisztrációjuk alkalmával, illetve később, az oldal használata  során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás 

esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott  időközönként. A hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat.

 

Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldal szolgáltatásának igénybevételére  vonatkoznak. A Felhasználók a weboldalra történő regisztrációjukkal, valamint az árukra  vonatkozó rendeléseik leadásával feltétel nélkül elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket.


 

 

Amennyiben a Felhasználók a Weboldal szolgáltatását olyan egyéb felhasználási módok (pl.  mobil alkalmazások, mobil weboldal, Facebook oldal, stb.) alkalmazásával veszik igénybe,  amelyeken keresztül a rendelési rendszer elérhető, az ÁSZF hatálya az így keletkezett  jogviszonyokra is kiterjed. Az ÁSZF hatályos továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Weboldal  szolgáltatását más weboldalon keresztül érte el.

 

A Szerződés megkötése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az elektronikus  kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek megfelelve  tájékoztatjuk Önt az alábbiakról.

A Weboldal szolgáltatásának igénybevétele által tett megrendelés elektronikus úton történő  szerződéskötésnek minősül, melyre a Ptk., valamint az Ektv. vonatkozó rendelkezései  irányadóak. A szerződés közzététele kizárólag elektronikus formában történik. A szerződés  továbbá írásbeli szerződésnek minősül, iktatásra nem kerül, magyar nyelven íródik, szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató és a Felhasználók között megkötött szerződések továbbá nem tartoznak a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Korm. rendelet hatálya alá.

A Felhasználó által tett rendelés megtételére vonatkozóan a Felhasználó és a Weboldal között  keletkezik szerződés. A megrendelt áruk Felhasználó által meghatározott helyre történő  kiszállítása tekintetében viszont a Felhasználó a megrendelt árut összeállító étteremmel  állapodik meg, tehát a szállítási díj is az adott étterem által kerül megállapításra. Szintén a  Felhasználó és az étterem között jön létre szerződés az étterem által kínált ajánlat Felhasználó  általi elfogadásával.

A Szolgáltató a Felhasználótól érkező megrendelés megérkezését a Felhasználó felé  elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Az Ektv. 6. § (2) szerint a Felhasználó  viszonylatában 48 órás ajánlati kötöttség áll fenn. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó  megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a  Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Weboldal által nyújtott szolgáltatás jellege miatt a Weboldal lehetővé teszi, hogy amennyiben 

a rendelés feladása után számított 10 percen belül a rendelést visszaigazoló

e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség  alól.

 

Regisztráció, rendelés menete

A Felhasználó a Visitme.hu szolgáltatását kizárólag elektronikus úton tudja igénybe venni.  Rendelés leadására csak a weboldalra történő regisztrációt követően van lehetőség.

A regisztrációs felület a „Belépés” fül megnyitásával érhető el. A regisztráció során a 

Felhasználó köteles a kért adatok pontos és valóságnak megfelelő közlésére. Az adatok ily  módon történő közlése a rendelési és árukiszállítási folyamat problémamentes lezajlása  érdekében szükséges.

Kizárólag a Felhasználó érdekében áll a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév 
titokban tartása és gondos kezelése. Az ezzel ellentétes magatartás tanúsításából eredő,  Felhasználót ért károkért a visitme.hu nem vállal felelősséget.

A Weboldal lehetőséget biztosít a regisztráló másik fél számára, hogy az adatok elektronikus  rögzítése során felmerülő hibákat Szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően  (megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt) azonosíthassa, majd kijavíthassa.

A kívánt áru megrendeléséhez a Felhasználó megadja az aktuális tartózkodási helyét, majd  kiválaszt az adott városhoz tartozó, a Weboldalon ajánlatot tevő éttermek listájából egy éttermet. Ezt követően a választott étterem menüjéből kiválasztja a kívánt árut/árukat, mely/melyek a  virtuális kosárba kerülnek. Az adott étteremhez tartozó minimum vásárlási végösszeg elérését  követően van lehetőség a rendelés leadására. A rendelés sikeres leadásához a Felhasználó 


 

 

megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A rendelés leadása  elött a Felhasználónak lehetősége van az adatok ellenőrzésére. A „Rendel” gomb Felhasználó  általi lenyomásával a Weboldal automatikusan eljuttatja a kiválasztott étteremnek a Felhasználó  rendelés során megadott adatait. A Weboldal a rendelés leadását követően haladéktalanul  visszaigazolja e-mailben a rendelés adatait, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja az  étterem elérhetőséget.

Az étterem a Weboldal által eljuttatott információk alapján elkészíti/összeállítja a megrendelt  árukat, ezután kiszálltja azokat a Felhasználónak. Az áruk kiszállítási ideje éttermenként eltérő,  és az adott étterem által meghatározott.

Árak, fizetési módok

Az áruk és szolgáltatások árai magyar forintban értendok, és tartalmazzák a Magyarországon  fizetendő általános forgalmi adót.

A Felhasználók által megrendelésre kerülő áruk vételárának megfizetése a Weboldal  szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A vételár megfizetése a rendelés Weboldal 

által az adott étteremnek történő továbbítása pillanatában válik esedékessé.

A Weboldal csak közvetítőként van jelen a Felhasználó és az étterem között.

A vételár Felhasználó általi, készpénzben/étkezési utalvánnyal történő megfizetése az áru  Felhasználóhoz történő kiszállításánál történik. A készpénzt/étkezési utalványt ez esetben az  étterem alkalmazottja/futár veszi át a Felhasználótól.

A vételár Felhasználó általi, bankkártyás online fizetés esetén, a rendelési értéket a VisitMe.hu- val szerződésben álló pénzügyi szolgáltató (Barion), a Felhasználó által megadott bankkártya  számlára terheli. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel egyszerűen 

és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz  kibocsátó, engedély száma: H-EN-I-1064/2013. 

Az ismétlődő fizetés a Barion által biztosított funkció, amely alapján a Felhasználó mint  kártyabirtokos a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadataival a jövőben  újabb fizetéseket tud kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatás megrendelésekor be tudja jelölni, hogy ismétlődő fizetést 

kíván igénybe venni. Ezzel a Felhasználó elfogadja, hogy előre meghatározott időközönként és  összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. A  számlakivonatokon a "Barion Payment Zrt." fog szerepelni. 

 

Elállási jog, rendelés lemondása

A Felhasználót elállási jog vagy a rendelés lemondása nem illeti meg sem a Weboldallal, sem az étteremmel szemben, mivel a szerződés tárgyai romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző 
termékek, illetve a szerződés tárgya élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt 
terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és  rendszeres szállítása.

 

Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát, reklamációját, illetve az adatbevitel során felmerülő hibákat a  Weboldalon megtalálható elérhetőségeken jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a panasz  kezelését lehetőség szerint nyomban megkezdi.

A kiszállított áruk minőségével kapcsolatos probléma esetén a Felhasználónak kizárólag az  étteremmel szemben áll fenn igényérvényesítési lehetősége, mivel a Weboldal a felek között  csupán közvetítő szolgáltatóként van jelen.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a  Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem  lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul  jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Felhasználónak átadja, egyebekben  pedig a következő pont szerint jár el.


 

 

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon  előterjesztett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Szolgáltató  csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos  nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni  köteles, továbbá felhívja a Felhasználó figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A Szolgáltató által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 
törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM.  rendeletben előírt adatokat. 

Jogorvoslat: Fogyasztó jogosult továbbá békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye  szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt.  99. I. em. 111.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: [email protected];  telefon: +36 (1) 488 21 31). Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás  megtalálható az alábbi linken: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai 

 

 

Szerződés felmondása

A szerződést a Szolgáltatónak, illetve a Felhasználónak küldött e-mail által mind a Szolgáltató,  mind a Felhasználó egyoldalúan, indokolás nélkül felmondhatja, ebben az esetben a Szolgáltató törli a regisztrációt.


A Platformon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó életkorát, azonban jogosult felhívni a Felhasználót arra, hogy életkorát hitelt érdemlő módon igazolja. Amennyiben a Felhasználó nem töltötte be a 18. életévét vagy a Szolgáltató felhívására nem igazolta életkorát, úgy a Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést és ezzel együtt a VisitMe Fiókot. A Felhasználó 18 éven aluli személy részére nem vásárolhat a Platformon olyan Terméket, amelyet 18 éven aluli magának nem vásárolhat (pl. szeszes italok). A Felhasználó kizárólagosan felelős azért, hogy a VisitMe Fiókjához 18 éven aluli személy ne férhessen hozzá.

 

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm