Terms & conditions

Debrecen


The Terms and conditions can be found in the link below (in hungarian)

Terms and conditions

Budapest

ÁLTALÁNOS SZERZODÉSI FELTÉTELEK 

Jelen weboldal (www.visitme.hu; a továbbiakban: a Weboldal) használatával és böngészésével, illetve a Weboldalon biztosított szolgáltatás igénybevételével Ön mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az alábbi szerzodési feltételeket.

A szolgáltatást a VMBP Marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.`

A Szolgáltató adatai:

- Szolgáltató neve: VMBP Marketing Kft.
- Szolgáltató székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. 2. em. 1/B
- E-mail cím: [email protected]
- Telefonszám: +36306803232
- Nyilvántartásba bejegyzo bíróság megnevezése: Fovárosi Törvényszék Cégbírósága
- Cégjegyzékszám: 01-09-198647
- Adószám: 25081732-2-42

- Technikai háttér: Microsoft Magyarország Kft., Graphisoft Park 3. (Záhony u.), 1031 Budapest, Telefon: +36 1 437 2800, Fax: +36 1 437 2899RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.Hetzner Online GmbH,Industriestr. 25,91710 Gunzenhausen,Germany

A Weboldal célja, hogy különbözo éttermek által kínált ételrendelési szolgáltatások elérését kínálja a Felhasználók számára. A weboldal használatával a Felhasználók készételt és/vagy italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek futár általi házhozszállításra vagy az adott étterembol történo elvitelre.

A Weboldal a 2001. évi CVIII. törvény értelmezo rendelkezései alapján egyszeru adatátviteli és hozzáférés-biztosítási tevékenységet végzo közvetíto szolgáltatónak minosül. A Weboldal rendszere fogadja a Felhasználók megrendeléseit, majd a megrendelések feldolgozását követoen továbbítja azokat az adott éttermeknek. A Felhasználók által megrendelt árukat az adott éttermek állítják össze és szállítják ki.

A Weboldal által nyújtott rendelésfeladási szolgáltatás ingyenesen veheto igénybe. A Weboldalon feltüntetett árukra vonatkozó kínálatok és az ezekhez tartozó vételárak az éttermek által kerülnek meghatározásra. Ezen ajánlatok esetleges változásai kapcsán a Weboldal törekszik ezek folyamatos frissítésére, az aktuális kínálatok és árak megjelenítésére. Mivel a keletkezo jogviszonyban a Weboldal közvetíto szolgáltatónak, az adott étterem pedig harmadik félnek minosül, így a Weboldal az éttermektol származó információk (termékkínálatok, termékleírások és a termékek árai) tartalmáért, aktualitásáért, továbbá az éttermek által összeállított és kiszállított áruk minoségéért nem vállal felelosséget, és kártérítésre nem kötelezheto. Az ételek és italok adásvételére, valamint a kiszállításra irányuló szerzodés a felhasználó és az étterem között jön létre.

A Felhasználóknak módja van a regisztrációja alkalmával, illetve késobb, az oldal használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott idoközönként. A hírlevélrol a felhasználó bármikor leiratkozhat.

Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerzodési Feltételek a Weboldal szolgáltatásának igénybevételére vonatkoznak. A Felhasználók a weboldalra történo regisztrációjukkal, valamint az árukra vonatkozó rendeléseik leadásával feltétel nélkül elfogadják az Általános Szerzodési Feltételeket.

Amennyiben a Felhasználók a Weboldal szolgáltatását olyan egyéb felhasználási módok (pl. mobil alkalmazások, mobil weboldal, Facebook oldal, stb.) alkalmazásával veszik igénybe, amelyeken keresztül a rendelési rendszer elérheto, az ÁSZF hatálya az így keletkezett jogviszonyokra is kiterjed. Az ÁSZF hatályos továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Weboldal szolgáltatását más weboldalon keresztül érte el.

A Szerzodés megkötése

A Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek megfelelve tájékoztatjuk Önt az alábbiakról.

A Weboldal szolgáltatásának igénybevétele által tett megrendelés elektronikus úton történo szerzodéskötésnek minosül, melyre a Ptk., valamint az Ektv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerzodés közzététele kizárólag elektronikus formában történik. A szerzodés továbbá írásbeli szerzodésnek minosül, iktatásra nem kerül, magyar nyelven íródik, szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató és a Felhasználók között megkötött szerzodések továbbá nem tartoznak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzodések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá.

A Felhasználó által tett rendelés megtételére vonatkozóan a Felhasználó és a Weboldal között keletkezik szerzodés. A megrendelt áruk Felhasználó által meghatározott helyre történo kiszállítása tekintetében viszont a Felhasználó a megrendelt árut összeállító étteremmel állapodik meg, tehát a szállítási díj is az adott étterem által kerül megállapításra. Szintén a Felhasználó és az étterem között jön létre szerzodés az étterem által kínált ajánlat Felhasználó általi elfogadásával.

A Szolgáltató a Felhasználótól érkezo megrendelés megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Az Ektv. 6. § (2) szerint a Felhasználó viszonylatában 48 órás ajánlati kötöttség áll fenn. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétol számított, legkésobb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Weboldal által nyújtott szolgáltatás jellege miatt a Weboldal lehetové teszi, hogy amennyiben a rendelés feladása után számított 10 percen belül a rendelést visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Regisztráció, rendelés menete

A Felhasználó a Hungry.hu szolgáltatását kizárólag elektronikus úton tudja igénybe venni. Rendelés leadására csak a weboldalra történo regisztrációt követoen van lehetoség.

A regisztrációs felület a „Belépés” fül megnyitásával érheto el. A regisztráció során a Felhasználó köteles a kért adatok pontos és valóságnak megfelelo közlésére. Az adatok ily módon történo közlése a rendelési és árukiszállítási folyamat problémamentes lezajlása érdekében szükséges.

Kizárólag a Felhasználó érdekében áll a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév titokban tartása és gondos kezelése. Az ezzel ellentétes magatartás tanúsításából eredo, Felhasználót ért károkért a hungry.hu nem vállal felelosséget.

A Weboldal lehetoséget biztosít a regisztráló másik fél számára, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülo hibákat szerzodési jognyilatkozatának megtételét megelozoen (megrendelésének elektronikus úton való elküldése elott) azonosíthassa, majd kijavíthassa.

A kívánt áru megrendeléséhez a Felhasználó megadja az aktuális tartózkodási helyét, majd kiválaszt az adott városhoz tartozó, a Weboldalon ajánlatot tevo éttermek listájából egy éttermet. Ezt követoen a választott étterem menüjébol kiválasztja a kívánt árut/árukat, mely/melyek a virtuális kosárba kerülnek. Az adott étteremhez tartozó minimum vásárlási végösszeg elérését követoen van lehetoség a rendelés leadására. A rendelés sikeres leadásához a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A rendelés leadása elott a Felhasználónak lehetosége van az adatok ellenorzésére. A „Rendel” gomb Felhasználó általi lenyomásával a Weboldal automatikusan eljuttatja a kiválasztott étteremnek a Felhasználó rendelés során megadott adatait. A Weboldal a rendelés leadását követoen haladéktalanul visszaigazolja e-mailben a rendelés adatait, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja az étterem elérhetoségét.

Az étterem a Weboldal által eljuttatott információk alapján elkészíti/összeállítja a megrendelt árukat, ezután kiszálltja azokat a Felhasználónak. Az áruk kiszállítási ideje éttermenként eltéro, és az adott étterem által meghatározott.

Árak, fizetési módok

Az áruk és szolgáltatások árai magyar forintban értendok, és tartalmazzák a Magyarországon fizetendo általános forgalmi adót.

A Felhasználók által megrendelésre kerülo áruk vételárának megfizetése a Weboldal szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A vételár megfizetése a rendelés Weboldal által az adott étteremnek történo továbbítása pillanatában válik esedékessé.

A Weboldal csak közvetítoként van jelen a Felhasználó és az étterem között.

A vételár Felhasználó általi, készpénzben/étkezési utalvánnyal történo megfizetése az áru Felhasználóhoz történo kiszállításánál történik. A készpénzt/étkezési utalványt ez esetben az étterem alkalmazottja/futár veszi át a Felhasználótól.

A vételár Felhasználó általi, bankkártyás online fizetés esetén, a rendelési értéket a VisitMe.hu-val szerzodésben álló pénzügyi szolgáltató (Barion), a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel egyszeruen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy elore feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Elállási jog, rendelés lemondása

A Felhasználót elállási jog vagy a rendelés lemondása nem illeti meg sem a Weboldallal, sem az étteremmel szemben, mivel a szerzodés tárgyai romlandó vagy minoségét rövid ideig megorzo termékek.

Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát, reklamációját, illetve az adatbevitel során felmerülo hibákat a Weboldalon megtalálható elérhetoségeken jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a panasz kezelését lehetoség szerint nyomban megkezdi.

A kiszállított áruk minoségével kapcsolatos probléma esetén a Felhasználónak kizárólag az étteremmel szemben áll fenn igényérvényesítési lehetosége, mivel a Weboldal a felek között csupán közvetíto szolgáltatóként van jelen.

Szerzodés felmondása

A szerzodést a Szolgáltatónak, illetve a Felhasználónak küldött e-mail által mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó egyoldalúan, indokolás nélkül felmondhatja, ebben az esetben a Szolgáltató törli a regisztrációt.

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzodo Felek a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérheto az alábbi linken:http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Szeged

Általános Szerzodési Feltételek

Jelen weboldal (www.visitme.hu; a továbbiakban: a Weboldal) használatával és böngészésével, illetve a Weboldalon biztosított szolgáltatás igénybevételével Ön mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az alábbi szerzodési feltételeket.

Általános tájékoztatás

A szolgáltatást az
VSZ Marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:

- Szolgáltató neve: VSZ Marketing Kft.
- Szolgáltató székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14
- Postázási cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14
- E-mail cím: [email protected]
- Telefonszám: +36306803232
- Nyilvántartásba bejegyzo bíróság megnevezése: Fovárosi Törvényszék Cégbírósága
- Cégjegyzékszám: 01-09-303661

- Adószám: 26133148-1-42
- Technikai háttér: 
Microsoft Magyarország Kft., Graphisoft Park 3. (Záhony u.), 1031 Budapest, Telefon: +36 1 437 2800, Fax: +36 1 437 2899
RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Hetzner Online GmbH,Industriestr. 25,91710 Gunzenhausen,Germany

A Weboldal célja, hogy különbözo éttermek által kínált ételrendelési szolgáltatások elérését kínálja a Felhasználók számára. A weboldal használatával a Felhasználók készételt és/vagy italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek futár általi házhozszállításra vagy az adott étterembol történo elvitelre.

A Weboldal a 2001. évi CVIII. törvény értelmezo rendelkezései alapján egyszeru adatátviteli és hozzáférés-biztosítási tevékenységet végzo közvetíto szolgáltatónak minosül. A Weboldal rendszere fogadja a Felhasználók megrendeléseit, majd a megrendelések feldolgozását követoen továbbítja azokat az adott éttermeknek. A Felhasználók által megrendelt árukat az adott éttermek állítják össze és szállítják ki.

A Weboldal által nyújtott rendelésfeladási szolgáltatás ingyenesen veheto igénybe. A Weboldalon feltüntetett árukra vonatkozó kínálatok és az ezekhez tartozó vételárak az éttermek által kerülnek meghatározásra. Ezen ajánlatok esetleges változásai kapcsán a Weboldal törekszik ezek folyamatos frissítésére, az aktuális kínálatok és árak megjelenítésére. Mivel a keletkezo jogviszonyban a Weboldal közvetíto szolgáltatónak, az adott étterem pedig harmadik félnek minosül, így a Weboldal az éttermektol származó információk (termékkínálatok, termékleírások és a termékek árai) tartalmáért, aktualitásáért, továbbá az éttermek által összeállított és kiszállított áruk minoségéért nem vállal felelosséget, és kártérítésre nem kötelezheto. Az ételek és italok adásvételére, valamint a kiszállításra irányuló szerzodés a felhasználó és az étterem között jön létre.

A Felhasználóknak módja van a regisztrációja alkalmával, illetve késobb, az oldal használata során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott idoközönként. A hírlevélrol a felhasználó bármikor leiratkozhat.

Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerzodési Feltételek a Weboldal szolgáltatásának igénybevételére vonatkoznak. A Felhasználók a weboldalra történo regisztrációjukkal, valamint az árukra vonatkozó rendeléseik leadásával feltétel nélkül elfogadják az Általános Szerzodési Feltételeket.

Amennyiben a Felhasználók a Weboldal szolgáltatását olyan egyéb felhasználási módok (pl. mobil alkalmazások, mobil weboldal, Facebook oldal, stb.) alkalmazásával veszik igénybe, amelyeken keresztül a rendelési rendszer elérheto, az ÁSZF hatálya az így keletkezett jogviszonyokra is kiterjed. Az ÁSZF hatályos továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Weboldal szolgáltatását más weboldalon keresztül érte el.

A Szerzodés megkötése

A Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek megfelelve tájékoztatjuk Önt az alábbiakról.

A Weboldal szolgáltatásának igénybevétele által tett megrendelés elektronikus úton történo szerzodéskötésnek minosül, melyre a Ptk., valamint az Ektv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerzodés közzététele kizárólag elektronikus formában történik. A szerzodés továbbá írásbeli szerzodésnek minosül, iktatásra nem kerül, magyar nyelven íródik, szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató és a Felhasználók között megkötött szerzodések továbbá nem tartoznak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzodések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá.

A Felhasználó által tett rendelés megtételére vonatkozóan a Felhasználó és a Weboldal között keletkezik szerzodés. A megrendelt áruk Felhasználó által meghatározott helyre történo kiszállítása tekintetében viszont a Felhasználó a megrendelt árut összeállító étteremmel állapodik meg, tehát a szállítási díj is az adott étterem által kerül megállapításra. Szintén a Felhasználó és az étterem között jön létre szerzodés az étterem által kínált ajánlat Felhasználó általi elfogadásával.

A Szolgáltató a Felhasználótól érkezo megrendelés megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Az Ektv. 6. § (2) szerint a Felhasználó viszonylatában 48 órás ajánlati kötöttség áll fenn. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétol számított, legkésobb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Weboldal által nyújtott szolgáltatás jellege miatt a Weboldal lehetové teszi, hogy amennyiben a rendelés feladása után számított 10 percen belül a rendelést visszaigazoló

e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Regisztráció, rendelés menete

A Felhasználó a Hungry.hu szolgáltatását kizárólag elektronikus úton tudja igénybe venni. Rendelés leadására csak a weboldalra történo regisztrációt követoen van lehetoség.

A regisztrációs felület a „Belépés” fül megnyitásával érheto el. A regisztráció során a Felhasználó köteles a kért adatok pontos és valóságnak megfelelo közlésére. Az adatok ily módon történo közlése a rendelési és árukiszállítási folyamat problémamentes lezajlása érdekében szükséges.

Kizárólag a Felhasználó érdekében áll a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév titokban tartása és gondos kezelése. Az ezzel ellentétes magatartás tanúsításából eredo, Felhasználót ért károkért a hungry.hu nem vállal felelosséget.

A Weboldal lehetoséget biztosít a regisztráló másik fél számára, hogy az adatok elektronikus rögzítése során felmerülo hibákat szerzodési jognyilatkozatának megtételét megelozoen (megrendelésének elektronikus úton való elküldése elott) azonosíthassa, majd kijavíthassa.

A kívánt áru megrendeléséhez a Felhasználó megadja az aktuális tartózkodási helyét, majd kiválaszt az adott városhoz tartozó, a Weboldalon ajánlatot tevo éttermek listájából egy éttermet. Ezt követoen a választott étterem menüjébol kiválasztja a kívánt árut/árukat, mely/melyek a virtuális kosárba kerülnek. Az adott étteremhez tartozó minimum vásárlási végösszeg elérését követoen van lehetoség a rendelés leadására. A rendelés sikeres leadásához a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A rendelés leadása elott a Felhasználónak lehetosége van az adatok ellenorzésére. A „Rendel” gomb Felhasználó általi lenyomásával a Weboldal automatikusan eljuttatja a kiválasztott étteremnek a Felhasználó rendelés során megadott adatait. A Weboldal a rendelés leadását követoen haladéktalanul visszaigazolja e-mailben a rendelés adatait, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja az étterem elérhetoségét.

Az étterem a Weboldal által eljuttatott információk alapján elkészíti/összeállítja a megrendelt árukat, ezután kiszálltja azokat a Felhasználónak. Az áruk kiszállítási ideje éttermenként eltéro, és az adott étterem által meghatározott.

Árak, fizetési módok

Az áruk és szolgáltatások árai magyar forintban értendok, és tartalmazzák a Magyarországon fizetendo általános forgalmi adót.

A Felhasználók által megrendelésre kerülo áruk vételárának megfizetése a Weboldal szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A vételár megfizetése a rendelés Weboldal által az adott étteremnek történo továbbítása pillanatában válik esedékessé.

A Weboldal csak közvetítoként van jelen a Felhasználó és az étterem között.

A vételár Felhasználó általi, készpénzben/étkezési utalvánnyal történo megfizetése az áru Felhasználóhoz történo kiszállításánál történik. A készpénzt/étkezési utalványt ez esetben az étterem alkalmazottja/futár veszi át a Felhasználótól.

A vételár Felhasználó általi, bankkártyás online fizetés esetén, a rendelési értéket a VisitMe.hu-val szerzodésben álló pénzügyi szolgáltató (Barion), a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel egyszeruen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy elore feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Elállási jog, rendelés lemondása

A Felhasználót elállási jog vagy a rendelés lemondása nem illeti meg sem a Weboldallal, sem az étteremmel szemben, mivel a szerzodés tárgyai romlandó vagy minoségét rövid ideig megorzo termékek.

Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát, reklamációját, illetve az adatbevitel során felmerülo hibákat a Weboldalon megtalálható elérhetoségeken jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a panasz kezelését lehetoség szerint nyomban megkezdi.

A kiszállított áruk minoségével kapcsolatos probléma esetén a Felhasználónak kizárólag az étteremmel szemben áll fenn igényérvényesítési lehetosége, mivel a Weboldal a felek között csupán közvetíto szolgáltatóként van jelen.

Szerzodés felmondása

A szerzodést a Szolgáltatónak, illetve a Felhasználónak küldött e-mail által mind a Szolgáltató, mind a Felhasználó egyoldalúan, indokolás nélkül felmondhatja, ebben az esetben a Szolgáltató törli a regisztrációt.

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzodo Felek a Polgári

Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérheto az alábbi linken: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

Pécs


The Terms and conditions can be found in the link below (in hungarian)

Terms and conditions