Terms & conditions


Jelen weboldal (www.visitme.hu; a továbbiakban: a Weboldal) használatával és böngészésével,  illetve a Weboldalon biztosított szolgáltatás igénybevételével Ön mint Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja az alábbi Szerzodési feltételeket.

 

Általános tájékoztatás

A szolgáltatást az

S.P.O. Marketing Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:

- Szolgáltató neve: S.P.O. Marketing Kft.

- Szolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Tarján utca 11. 4. em. 15.

- Postázási cím: 4032 Debrecen, Tarján utca 11. 4. em. 15.

- E-mail cím: [email protected]

- Telefonszám: +36306803232

- Nyilvántartásba bejegyzo bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

- Cégjegyzékszám: 09-09-021696

- Adószám: 23502431-2-09

- Technikai háttér: 

Microsoft Magyarország Kft., Graphisoft Park 3. (Záhony u.), 1031 Budapest, Telefon: +36 1 437 2800, Fax: +36 1 437 2899

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Iroda címe: 1132  Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

Hetzner Online GmbH,Industriestr. 25,91710 Gunzenhausen,Germany

A Weboldal célja, hogy különbözo éttermek által kínált ételrendelési szolgáltatások elérését  kínálja a Felhasználók számára. A weboldal használatával a Felhasználók készételt és/vagy italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek futár általi házhozszállításra vagy az adott étterembol történo  elvitelre.

A Weboldal a 2001. évi CVIII. törvény értelmezo rendelkezései alapján egyszeru adatátviteli és  hozzáférés-biztosítási tevékenységet végzo közvetíto szolgáltatónak minosül. A Weboldal  rendszere fogadja a Felhasználók megrendeléseit, majd a megrendelések feldolgozását  követoen továbbítja azokat az adott éttermeknek. A Felhasználók által megrendelt árukat az  adott éttermek állítják össze és szállítják ki.

A Weboldal által nyújtott rendelésfeladási szolgáltatás ingyenesen veheto igénybe. A 

Weboldalon feltüntetett árukra vonatkozó kínálatok és az ezekhez tartozó vételárak az éttermek  által kerülnek meghatározásra. Ezen ajánlatok esetleges változásai kapcsán a Weboldal 
törekszik ezek folyamatos frissítésére, az aktuális kínálatok és árak megjelenítésére. Mivel a  keletkezo jogviszonyban a Weboldal közvetíto szolgáltatónak, az adott étterem pedig harmadik  félnek minosül, így a Weboldal az éttermektol származó információk (termékkínálatok, 
termékleírások és a termékek árai) tartalmáért, aktualitásáért, továbbá az éttermek által  összeállított és kiszállított áruk minoségéért nem vállal felelosséget, és kártérítésre nem  kötelezheto. Az ételek és italok adásvételére, valamint a kiszállításra irányuló szerzodés a  felhasználó és az étterem között jön létre.

A Felhasználóknak módja van a regisztrációjuk alkalmával, illetve késobb, az oldal használata  során a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás 

esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra a Szolgáltató által meghatározott  idoközönként. A hírlevélrol a felhasználó bármikor leiratkozhat.

 

Az ÁSZF hatálya

Jelen Általános Szerzodési Feltételek a Weboldal szolgáltatásának igénybevételére  vonatkoznak. A Felhasználók a weboldalra történo regisztrációjukkal, valamint az árukra  vonatkozó rendeléseik leadásával feltétel nélkül elfogadják az Általános Szerzodési Feltételeket.


 

 

Amennyiben a Felhasználók a Weboldal szolgáltatását olyan egyéb felhasználási módok (pl.  mobil alkalmazások, mobil weboldal, Facebook oldal, stb.) alkalmazásával veszik igénybe,  amelyeken keresztül a rendelési rendszer elérheto, az ÁSZF hatálya az így keletkezett  jogviszonyokra is kiterjed. Az ÁSZF hatályos továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Weboldal  szolgáltatását más weboldalon keresztül érte el.

 

A Szerzodés megkötése

A Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az elektronikus  kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások  egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezéseinek megfelelve  tájékoztatjuk Önt az alábbiakról.

A Weboldal szolgáltatásának igénybevétele által tett megrendelés elektronikus úton történo  szerzodéskötésnek minosül, melyre a Ptk., valamint az Ektv. vonatkozó rendelkezései  irányadóak. A szerzodés közzététele kizárólag elektronikus formában történik. A szerzodés  továbbá írásbeli szerzodésnek minosül, iktatásra nem kerül, magyar nyelven íródik, szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexre nem utal.

A Szolgáltató és a Felhasználók között megkötött szerzodések továbbá nem tartoznak a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzodések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Korm. rendelet hatálya alá.

A Felhasználó által tett rendelés megtételére vonatkozóan a Felhasználó és a Weboldal között  keletkezik szerzodés. A megrendelt áruk Felhasználó által meghatározott helyre történo  kiszállítása tekintetében viszont a Felhasználó a megrendelt árut összeállító étteremmel  állapodik meg, tehát a szállítási díj is az adott étterem által kerül megállapításra. Szintén a  Felhasználó és az étterem között jön létre szerzodés az étterem által kínált ajánlat Felhasználó  általi elfogadásával.

A Szolgáltató a Felhasználótól érkezo megrendelés megérkezését a Felhasználó felé  elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Az Ektv. 6. § (2) szerint a Felhasználó  viszonylatában 48 órás ajánlati kötöttség áll fenn. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó  megrendelésének elküldésétol számított, legkésobb 48 órán belül nem érkezik meg a  Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Weboldal által nyújtott szolgáltatás jellege miatt a Weboldal lehetové teszi, hogy amennyiben 

a rendelés feladása után számított 10 percen belül a rendelést visszaigazoló

e-mail nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség  alól.

 

Regisztráció, rendelés menete

A Felhasználó a Visitme.hu szolgáltatását kizárólag elektronikus úton tudja igénybe venni.  Rendelés leadására csak a weboldalra történo regisztrációt követoen van lehetoség.

A regisztrációs felület a „Belépés” fül megnyitásával érheto el. A regisztráció során a 

Felhasználó köteles a kért adatok pontos és valóságnak megfelelo közlésére. Az adatok ily  módon történo közlése a rendelési és árukiszállítási folyamat problémamentes lezajlása  érdekében szükséges.

Kizárólag a Felhasználó érdekében áll a regisztráció során megadott jelszó és felhasználónév 
titokban tartása és gondos kezelése. Az ezzel ellentétes magatartás tanúsításából eredo,  Felhasználót ért károkért a visitme.hu nem vállal felelosséget.

A Weboldal lehetoséget biztosít a regisztráló másik fél számára, hogy az adatok elektronikus  rögzítése során felmerülo hibákat Szerzodési jognyilatkozatának megtételét megelozoen  (megrendelésének elektronikus úton való elküldése elott) azonosíthassa, majd kijavíthassa.

A kívánt áru megrendeléséhez a Felhasználó megadja az aktuális tartózkodási helyét, majd  kiválaszt az adott városhoz tartozó, a Weboldalon ajánlatot tevo éttermek listájából egy éttermet. Ezt követoen a választott étterem menüjébol kiválasztja a kívánt árut/árukat, mely/melyek a  virtuális kosárba kerülnek. Az adott étteremhez tartozó minimum vásárlási végösszeg elérését  követoen van lehetoség a rendelés leadására. A rendelés sikeres leadásához a Felhasználó 


 

 

megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A rendelés leadása  elött a Felhasználónak lehetosége van az adatok ellenorzésére. A „Rendel” gomb Felhasználó  általi lenyomásával a Weboldal automatikusan eljuttatja a kiválasztott étteremnek a Felhasználó  rendelés során megadott adatait. A Weboldal a rendelés leadását követoen haladéktalanul  visszaigazolja e-mailben a rendelés adatait, és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja az  étterem elérhetoséget.

Az étterem a Weboldal által eljuttatott információk alapján elkészíti/összeállítja a megrendelt  árukat, ezután kiszálltja azokat a Felhasználónak. Az áruk kiszállítási ideje éttermenként eltéro,  és az adott étterem által meghatározott.

Árak, fizetési módok

Az áruk és szolgáltatások árai magyar forintban értendok, és tartalmazzák a Magyarországon  fizetendo általános forgalmi adót.

A Felhasználók által megrendelésre kerülo áruk vételárának megfizetése a Weboldal  szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A vételár megfizetése a rendelés Weboldal 

által az adott étteremnek történo továbbítása pillanatában válik esedékessé.

A Weboldal csak közvetítoként van jelen a Felhasználó és az étterem között.

A vételár Felhasználó általi, készpénzben/étkezési utalvánnyal történo megfizetése az áru  Felhasználóhoz történo kiszállításánál történik. A készpénzt/étkezési utalványt ez esetben az  étterem alkalmazottja/futár veszi át a Felhasználótól.

A vételár Felhasználó általi, bankkártyás online fizetés esetén, a rendelési értéket a VisitMe.hu- val szerzodésben álló pénzügyi szolgáltató (Barion), a Felhasználó által megadott bankkártya  számlára terheli. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel egyszeruen 

és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy elore feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz  kibocsátó, engedély száma: H-EN-I-1064/2013. 

Az ismétlodo fizetés a Barion által biztosított funkció, amely alapján a Felhasználó mint  kártyabirtokos a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadataival a jövoben  újabb fizetéseket tud kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatás megrendelésekor be tudja jelölni, hogy ismétlodo fizetést 

kíván igénybe venni. Ezzel a Felhasználó elfogadja, hogy elore meghatározott idoközönként és  összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám. A  számlakivonatokon a "Barion Payment Zrt." fog szerepelni. 

 

Elállási jog, rendelés lemondása

A Felhasználót elállási jog vagy a rendelés lemondása nem illeti meg sem a Weboldallal, sem az étteremmel szemben, mivel a szerzodés tárgyai romlandó vagy minoségét rövid ideig megorzo 
termékek, illetve a szerzodés tárgya élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt 
terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történo gyakori és  rendszeres szállítása.

 

Panaszkezelés

A Felhasználó panaszát, reklamációját, illetve az adatbevitel során felmerülo hibákat a  Weboldalon megtalálható elérhetoségeken jelezheti a Szolgáltató felé. A Szolgáltató a panasz  kezelését lehetoség szerint nyomban megkezdi.

A kiszállított áruk minoségével kapcsolatos probléma esetén a Felhasználónak kizárólag az  étteremmel szemben áll fenn igényérvényesítési lehetosége, mivel a Weboldal a felek között  csupán közvetíto szolgáltatóként van jelen.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a  Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem  lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul  jegyzokönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Felhasználónak átadja, egyebekben  pedig a következo pont szerint jár el.


 

 

Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Szolgáltató – törvény eltéro rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon  eloterjesztett panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Szolgáltató  csatolja a panaszról felvett jegyzokönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos  nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni  köteles, továbbá felhívja a Felhasználó figyelmét a jogorvoslati lehetoségekre. A válasz másolati példányát három évig köteles megorizni, s azt az ellenorzo hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A Szolgáltató által felvett jegyzokönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. 
törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM.  rendeletben eloírt adatokat. 

Jogorvoslat: Fogyasztó jogosult továbbá békélteto testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye  szerint illetékes Békélteto Testület a Budapesti Békélteto Testület (1016 Budapest, Krisztina krt.  99. I. em. 111.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: [email protected];  telefon: +36 (1) 488 21 31). Az egyéb békélteto testületek elérhetoségei és további tájékoztatás  megtalálható az alábbi linken: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai 

 

 

Szerzodés felmondása

A szerzodést a Szolgáltatónak, illetve a Felhasználónak küldött e-mail által mind a Szolgáltató,  mind a Felhasználó egyoldalúan, indokolás nélkül felmondhatja, ebben az esetben a Szolgáltató törli a regisztrációt.


A Platformon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó életkorát, azonban jogosult felhívni a Felhasználót arra, hogy életkorát hitelt érdemlő módon igazolja. Amennyiben a Felhasználó nem töltötte be a 18. életévét vagy a Szolgáltató felhívására nem igazolta életkorát, úgy a Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést és ezzel együtt a VisitMe Fiókot. A Felhasználó 18 éven aluli személy részére nem vásárolhat a Platformon olyan Terméket, amelyet 18 éven aluli magának nem vásárolhat (pl. szeszes italok). A Felhasználó kizárólagosan felelős azért, hogy a VisitMe Fiókjához 18 éven aluli személy ne férhessen hozzá.

 

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzodo Felek a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform elérheto az alábbi linken: http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm